fjchild001 发表于 2017-5-24 16:59:14

仙游县2017年新任教师公开招聘考试递补面试人员名单公告  根据《莆田市仙游县2017年公开招聘中小学幼儿园新任教师方案》,现将参加新任教师公开招聘中放弃面试对象资格审核确认或面试对象资格审核确认不通过人员名单及递补面试人员名单公告如下(具体名单详见附件)。请递补人员持资格复核材料,并于2017年5月23日17:30前到仙游县教育局人事股参加资格复核,逾期视为自动放弃。递补中经资格审核不合格被取消面试资格的不再递补。                                                 

仙游县教育局2017年5月22日
页: [1]
查看完整版本: 仙游县2017年新任教师公开招聘考试递补面试人员名单公告